KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU THÁNG 7/2020 TẠI BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 12/06/2020 Chia sẽ bởi: admin Chuyên mục: Đấu thầu cơ bản,Đấu thầu qua mạng,Khóa học của bộ kế hoạch đầu tư Lượt xem: 92 lượt


KÍNH GỬI QUÝ CƠ QUAN: THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TẠI
BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Thông tư số 04//2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, có hiệu lực từngày 11/03/2019;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả có hiệu lực ngày 01 tháng 02 năm 2020.

Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời các văn bản mới đồng thời đáp ứng đủ điều kiện về pháp lý và năng lực tham gia hoạt động đấu thầu, Trung tâm đào tạo nghiệp vụ kính mời Quý cơ quan cử cán bộ tham dự các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản và Đấu Thầu Qua mạng tại Bình Dương

1.Chương trình đào tạo và kinh phí: 

  • Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản – Lựa chọn nhà thầu – Kinh phí: 900.000đ/1 học viên
  • Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng . Học thực hành – Kinh phí 1.300.000đ/1 học viên

2.Thời gian khai giảng và địa điểm học:

  • Thời gian khai giảng

          Khóa học Đấu thầu cơ bản khai giảng: Ngày 17/07/2020 ( Học giờ hành chính sáng 8h00 đến 11h00. Chiều từ 13h30 đến 17h00)

Khóa học Đấu thầu qua mạng khai giảng: Ngày 19/07/2020 ( Học giờ hành chính sáng 8h00 đến 11h00. Chiều từ 13h30 đến 17h00)

  • Địa điểm học:

        TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH DƯƠNG .  Đường 30/4, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

3.Giảng viên: Chuyên gia về đấu thầu và đấu thầu điện tử, Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

4.Thủ tục nhập học: Học viên nộp 2 ảnh 3×4, 01 CMT photo, và học phí vào ngày đầu khóa học

Học viên được cập nhật các nội dung mới thay đổi, xử lý tình huống đấu thầu, vướng mắc tại đơn vị, hướng dẫn đăng ký chứng thư số, hướng dẫn đấu thầu qua mạng và cấp chứng nhận đấu thầu qua mạng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là images-3.jpg
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cơ bản là điều kiện để thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu (Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.  

       Kính đề nghị cơ quan có nhu cầu tham dự học đăng ký danh sách cán bộ tham gia qua email, hoặc đăng ký trực tiếp qua số điện thoại di động trước ngày tổ chức lớp để Trung tâm có kế hoạch chuẩn bị và đào tạo chu đáo nhất

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY!!!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trưởng phòng đào tạo : Phụ trách tư vấn đào tạo

Hotline:  Thu Hồng  039 21555 24

Trần Hoàng 0988 751 687 

      Trân trọng cảm ơn! 

I- CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2019/TT-BKHĐT

ngày  25  tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

– Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

– Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

– Các đối tượng áp dụng;

– Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

– Quy trình chào hàng cạnh tranh;

– Quy trình chỉ định thầu;

– Quy trình mua sắm trực tiếp;

– Quy trình tự thực hiện;

– Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

– Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

– Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

– Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

– Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

– Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

– Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc chung của hợp đồng;

– Hồ sơ hợp đồng;

– Điều kiện ký kết hợp đồng;

– Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

– Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

– Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

– Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu

Bài viết liên quan