KHÓA HỌC BỘ GIÁO DỤC

  • 18/09/2019

    HỆ VĂN BẰNG 2 MẦM NON CHÍNH QUY

    Chia sẻ bởi: admin

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI ( Hệ văn bằng 02 mầm non chính quy – Hệ học 01 năm ) Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc sự quản lý của Vụ...

    241 Lượt xem