KHÓA HỌC BỘ GIÁO DỤC

 • 29/08/2020

  CHỨNG CHỈ TIN HỌC

  Chia sẻ bởi: admin

  KÍNH GỬI: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THÔNG TIN THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO THÔNG TƯ 03/2014-TT -BTTTT I -CĂN CỨ ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin có  hiệu lực kể từ ngày 28 tháng...

  250 Lượt xem
 • 18/09/2019

  HỆ VĂN BẰNG 2 MẦM NON CHÍNH QUY

  Chia sẻ bởi: admin

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI ( Hệ văn bằng 02 mầm non chính quy – Hệ học 01 năm ) Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc sự quản lý của Vụ...

  383 Lượt xem