Khóa học của bộ kế hoạch đầu tư

 • 17/10/2018

  THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU NĂM 2019

  Chia sẻ bởi: Code AppCode

       THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU      Căn cứ quy định tại khoản 7 – điều 35 – thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả mời quan tâm,...

  88 Lượt xem
 • 17/10/2018

  KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 3 NĂM 2019

  Chia sẻ bởi: Code AppCode

  CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG DÀNH CHO BÊN MỜI THẦU, NHÀ THẦU ( Theo qui định tại Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015) Theo quy định tại điểm d Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Và quy định tại Điều 37 của Thông tư...

  91 Lượt xem
 • 20/09/2018

  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU THÁNG 2 VÀ THÁNG 3 /2019

  Chia sẻ bởi: Code AppCode

  KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN LỰA CHỌN NHÀ THẦU ( Cấp Chứng chỉ đào tạo theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 ) Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào...

  702 Lượt xem
 • 16/09/2018

  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TẠI HÀ NỘI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

  Chia sẻ bởi: Code AppCode

            THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU (V/v mở lớp học đấu thầu cấp chứng chỉ đấu thầu theo luật đấu thầu 43QH, nghị định 63/2014CP) – Căn Cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP ra ngày 26 tháng 06 năm 2014 thay thế nghị định 85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu –  Để nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp,...

  117 Lượt xem