Đấu thầu cơ bản

 • 20/09/2018

  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU THÁNG 2 VÀ THÁNG 3 /2019

  Chia sẻ bởi: Code AppCode

  KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN LỰA CHỌN NHÀ THẦU ( Cấp Chứng chỉ đào tạo theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 ) Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào...

  702 Lượt xem
 • 16/09/2018

  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TẠI HÀ NỘI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

  Chia sẻ bởi: Code AppCode

            THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU (V/v mở lớp học đấu thầu cấp chứng chỉ đấu thầu theo luật đấu thầu 43QH, nghị định 63/2014CP) – Căn Cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP ra ngày 26 tháng 06 năm 2014 thay thế nghị định 85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu –  Để nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới cho các cơ quan, doanh nghiệp,...

  117 Lượt xem