Tư vấn hồ sơ ôn thi CCHN đấu thầu

  • 17/10/2018

    THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU THÁNG 02 NĂM 2020

    Chia sẻ bởi: admin

         THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU      Căn cứ quy định tại khoản 7 – điều 35 – thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả mời quan tâm,...

    1077 Lượt xem