Tư vấn hồ sơ ôn thi CCHN đấu thầu

 • 17/10/2018

  THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU THÁNG 07 NĂM 2020

  Chia sẻ bởi: admin

       THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU      Căn cứ quy định tại khoản 7 – điều 35 – thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả mời quan tâm,...

  1262 Lượt xem
 • 15/10/2018

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD CỦA CÁ NHÂN

  Chia sẻ bởi: admin

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD (V/Về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) – Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án...

  651 Lượt xem