Khóa học của bộ xây dựng

 • 28/02/2020

  TƯ VẤN HỒ SƠ ISO,CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY.

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ , CÔNG TY , DOANH NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC Căn cứ thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng . Tất cả các sản phẩm lưu thông thương mại trên thị trường bắt buộc phải làm hợp chuẩn hợp quy. Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO có chức năng nghiên cứu, xây...

  66 Lượt xem
 • 13/10/2019

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TẠI TP ĐÀ NẴNG

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ, BQL TÒA NHÀ BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ. –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý...

  283 Lượt xem
 • 13/10/2019

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG; QUẢN LÝ TÒA NHÀ TẠI HÀ NỘI.

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP –  Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức...

  1389 Lượt xem
 • 13/10/2019

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ; QUẢN LÝ TÒA NHÀ TẠI HỒ CHÍ MINH

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật...

  353 Lượt xem
 • 11/11/2018

  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ KỸ THUẬT, CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH…..

  Chia sẻ bởi: admin

  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG  CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016/NĐ – CP –  Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ – CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.Nghị...

  1958 Lượt xem
 • 17/10/2018

  KHÓA HỌC VẬN HÀNH CHUNG CƯ; QUẢN LÝ TÒA NHÀ.

  Chia sẻ bởi: admin

   KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh...

  7240 Lượt xem
 • 15/10/2018

  KHÓA HỌC LẬP DỰ TOÁN

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức...

  421 Lượt xem
 • 15/10/2018

  KHÓA HỌC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP HỒ CHÍ MINH

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨCMÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, QUẢN LÝVÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Kính gửi : – Các doanh nghiệp bất động sản;                                – Các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản;                    – Các tổ chức, cá nhân có quan tâm. • Căn cứ Luật Kinh doanh...

  383 Lượt xem
 • 15/10/2018

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD

  Chia sẻ bởi: admin

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD (V/Về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) – Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án...

  429 Lượt xem
 • 15/10/2018

  KHÓA HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT CTXD

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Cấp chứng nhận 3 lĩnh vực : Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; xây dựng công trình giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện) – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số...

  4699 Lượt xem
1 2