Khóa học của bộ xây dựng

 • 20/08/2020

  HỌC ĐỌC BẢN VẼ, ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ONLINE

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi: QÚY HỌC VIÊN Công ty cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Đất Việt phối hợp với Tổ chức giáo dục và đào tạo Gía Xây Dựng tổ chức khóa học “Đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng xây dựng công ONLINE” với những thông tin sau: I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC Nhân viên có chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán xây dựng… làm việc tại các dự án...

  103 Lượt xem
 • 24/07/2020

  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?

  Chia sẻ bởi: admin

  I. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀ GÌ? Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản thể hiện năng lực của tổ chức trong lĩnh vực hoạt động được ghi trên chứng chỉ. Là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức hoạt động vực xây dựng. II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ VIỆC BẮT BUỘC CẦN CÓ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ? Tính bắt buộc đối với các...

  176 Lượt xem
 • 03/07/2020

  HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TẠI HẢI PHÒNG

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ, BQL TÒA NHÀ BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ. –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận...

  332 Lượt xem
 • 02/07/2020

  HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TẠI NGHỆ AN

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP I- CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ GỒM: Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ...

  250 Lượt xem
 • 03/06/2020

  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC.

  Chia sẻ bởi: admin

  KÍNH GỬI: QUÝ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐƯỢC THEO: Theo điều 59 đến 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD quy định: Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dụng quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Điều 57, Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định...

  2389 Lượt xem
 • 13/10/2019

  KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ TẠI ĐÀ NẴNG

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP I- CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ GỒM: Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ...

  611 Lượt xem
 • 13/10/2019

  KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI.

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP I- CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC GỒM: Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của...

  1950 Lượt xem
 • 13/10/2019

  QUẢN LÝ TÒA NHÀ – QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TẠI HỒ CHÍ MINH

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP I- CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ GỒM: Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ...

  744 Lượt xem
 • 11/11/2018

  KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

  Chia sẻ bởi: admin

  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG  CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016/NĐ – CP –  Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ – CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.Nghị...

  2492 Lượt xem
 • 17/10/2018

  KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ,QUẢN LÝ TÒA NHÀ.

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP I- CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ; QUẢN LÝ TÒA NHÀ GỒM: Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về...

  9540 Lượt xem
1 2