khóa học bất động sản

  • 15/10/2018

    KHÓA HỌC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP HỒ CHÍ MINH

    Chia sẻ bởi: admin

    CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨCMÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, QUẢN LÝVÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Kính gửi : – Các doanh nghiệp bất động sản;                                – Các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản;                    – Các tổ chức, cá nhân có quan tâm. • Căn cứ Luật Kinh doanh...

    582 Lượt xem