khóa học bất động sản

  • 15/10/2018

    KHÓA HỌC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN , QL BẤT ĐỘNG SẢN, QL SÀN GIAO DỊCH BĐS

    Chia sẻ bởi: admin

    CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Kính gửi : – Các doanh nghiệp bất động sản;                                 – Các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản;                     – Các tổ chức, cá nhân có quan tâm. • Căn...

    280 Lượt xem