vận hành chung cư

  • 17/10/2018

    KHÓA HỌC VẬN HÀNH CHUNG CƯ; QUẢN LÝ TÒA NHÀ.

    Chia sẻ bởi: admin

     KHÓA HỌC BD NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực...

    3153 Lượt xem