vận hành chung cư

 • 03/07/2020

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ NGÀY 25/07/2020 TẠI HẢI PHÒNG

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ, BQL TÒA NHÀ BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ. –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận...

  18 Lượt xem
 • 02/07/2020

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ NGÀY 18/07/2020 TẠI NGHỆ AN

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ, BQL TÒA NHÀ BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ. –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận...

  21 Lượt xem
 • 13/10/2019

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ THÁNG 7 NĂM 2020 TẠI TP ĐÀ NẴNG

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ, BQL TÒA NHÀ BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ. –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý...

  470 Lượt xem
 • 13/10/2019

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG; QUẢN LÝ TÒA NHÀ TẠI HÀ NỘI.

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP –  Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức...

  1731 Lượt xem
 • 13/10/2019

  KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ; QUẢN LÝ TÒA NHÀ TẠI HỒ CHÍ MINH

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật...

  537 Lượt xem
 • 17/10/2018

  KHÓA HỌC VẬN HÀNH CHUNG CƯ; QUẢN LÝ TÒA NHÀ.

  Chia sẻ bởi: admin

   KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ –  Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh...

  8583 Lượt xem