previous arrow
next arrow
Slider

Khóa học của bộ xây dựng

 • 17/10/2018

  KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ,QUẢN LÝ TÒA NHÀ.

  Chia sẻ bởi: admin

  Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP I- CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ; QUẢN LÝ TÒA NHÀ GỒM: Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về...

  13931 Lượt xem
 • 15/10/2018

  KHÓA HỌC LẬP DỰ TOÁN

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức...

  947 Lượt xem
 • 15/10/2018

  KHÓA HỌC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH.

  Chia sẻ bởi: admin

  KÍNH GỬI : – Các doanh nghiệp bất động sản;Các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản; Các tổ chức, cá nhân có quan tâm. I- CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN: Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Căn cứ Thông tư số 11/2015/TTBXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào...

  2083 Lượt xem
 • 15/10/2018

  KHÓA HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT CTXD

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Cấp chứng nhận 3 lĩnh vực : Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; xây dựng công trình giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện) – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số...

  8519 Lượt xem
 • 15/10/2018

  KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ( Cấp Chứng nhận và hướng dẫn thực hiện các VBPL xây dựng mới : Luật Xây Dựng số 50/2014;NĐ số 59/2015/NĐ – CP về quản lý dự án ĐTXD; NĐ số 32/2015/NĐ-CP về QLCP ĐTXD; NĐ số 37/2015/NĐ – CP quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng) – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định...

  3969 Lượt xem
 • 14/10/2018

  KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động...

  1005 Lượt xem
 • 14/10/2018

  KHÓA HỌC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU, THANH QUYẾT TOÁN – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu...

  972 Lượt xem
 • 14/10/2018

  KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

  Chia sẻ bởi: admin

  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; -Căn cứ Nghi-dinh-15-2021-ND-CP-hướng dẫn một số nọi dung quản lý...

  830 Lượt xem
 • 14/10/2018

  KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Nhằm tăng cường nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, từng bước chuẩn hóa...

  909 Lượt xem
 • 23/09/2018

  AN TOÀN LAO ĐỘNG

  Chia sẻ bởi: admin

  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016/NĐ – CP –  Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ – CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao...

  928 Lượt xem
1 2
Chat Zalo
0985 331 836