Khóa học của bộ xây dựng

 • 15/10/2018

  KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ( Cấp Chứng nhận và hướng dẫn thực hiện các VBPL xây dựng mới : Luật Xây Dựng số 50/2014;NĐ số 59/2015/NĐ – CP về quản lý dự án ĐTXD; NĐ số 32/2015/NĐ-CP về QLCP ĐTXD; NĐ số 37/2015/NĐ – CP quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng) – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định...

  2524 Lượt xem
 • 14/10/2018

  KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động...

  408 Lượt xem
 • 14/10/2018

  KHÓA HỌC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU, THANH QUYẾT TOÁN – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu...

  457 Lượt xem
 • 14/10/2018

  KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

  Chia sẻ bởi: admin

  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Nhằm tăng cường nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, từng...

  403 Lượt xem
 • 14/10/2018

  KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Nhằm tăng cường nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, từng bước chuẩn hóa...

  414 Lượt xem
 • 23/09/2018

  KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

  Chia sẻ bởi: admin

  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016/NĐ – CP –  Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ – CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao...

  501 Lượt xem
1 2