KHÓA HỌC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN MIỀN TRUNG

  • 11/11/2018

    KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN TẠI THỪA THIÊN HUẾ

    Chia sẻ bởi: admin

    THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA HỌC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THEO QUY ĐỊNH BỘ Y TẾ Kính gửi: – BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ, CƠ SỞ Y TẾ TẠI THỪA THIÊN HUẾ – Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục CBYT. – Căn cứ Hợp đồng hợp tác đào tạo giữa Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và các Trường Đại học về việc...

    753 Lượt xem