previous arrow
next arrow
Slider

giám đốc QLDA

  • KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

    Chia sẻ bởi: admin

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động...

    2052 Lượt xem
Chat Zalo
0985 331 836