previous arrow
next arrow
Slider

khóa học bất động sản

  • KHÓA HỌC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

    Chia sẻ bởi: admin

    I- CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Căn cứ Thông tư số 11/2015/TTBXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành lập và...

    4741 Lượt xem
Chat Zalo
0985 331 836