previous arrow
next arrow
Slider

khóa chỉ huy trưởng

  • KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

    Chia sẻ bởi: admin

    BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; – Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; -Căn cứ Nghi-dinh-15-2021-ND-CP-hướng dẫn một số nọi dung quản lý...

    1623 Lượt xem
Chat Zalo
0985 331 836