previous arrow
next arrow
Slider

VĂN BẢN – PHÁP LUẬT

 • KHÓA HỌC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

  Chia sẻ bởi: admin

  –Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh – Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế; –  Căn cứ Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/20216 Quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng...

  1580 Lượt xem
 • Thông tư 11/2019/TT-BYT

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 11/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;...

  904 Lượt xem
 • Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ – BỘ NỘI VỤ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 10/2015/TTLT-BYT-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012...

  575 Lượt xem
 • Thông tư Số: 16/2018/TT-BYT

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 16/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

  531 Lượt xem
 • Thông tư Số: 16/2018/TT-BYT

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 16/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

  545 Lượt xem
 • Thông tư Số: 19/2013/TT-BYT

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 19/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Bộ Y...

  602 Lượt xem
 • Thông tư số 21/2020/TT-BYT – 30/11/2020

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ______Số: 21/2020/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________________Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa _________ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề...

  624 Lượt xem
 • Nghị định Số: 109/2016/NĐ-CP

  Chia sẻ bởi: admin

  CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 109/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật khám bệnh,...

  838 Lượt xem
1 2
Chat Zalo
0985 331 836