previous arrow
next arrow
Slider

khóa học của bộ tài chính

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI CAO BẰNG

  Chia sẻ bởi: admin

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI CAO BẰNG Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP TẠI CAO BẰNG Căn cứ pháp lý của khóa học:        Căn cứ vào Luật kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 17/06/2003;               Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ kế toán trưởng” của...

  2105 Lượt xem
 • TUYỂN SINH KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CAO BẰNG

  Chia sẻ bởi: admin

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN TỈNH CAO BẰNG – Căn cứ vào Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng ”; – Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm...

  1895 Lượt xem
 • KHÓA HỌC KẾ TOÁN SỰ NGHIỆP

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ                 SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP – Căn cứ vào Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng ”; – Căn cứ Thông tư liên...

  1374 Lượt xem
 • KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Chia sẻ bởi: admin

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN – Căn cứ vào Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng ”; – Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính...

  1442 Lượt xem
Chat Zalo
0985 331 836