previous arrow
next arrow
Slider

VĂN BẢN – PHÁP LUẬT

 • Nghị định Số: 104/2016/NĐ-CP

  Chia sẻ bởi: admin

  CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 104/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ...

  403 Lượt xem
 • THÔNG TƯ 22 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 22/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2013  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

  676 Lượt xem
 • Quyết định 6858-BYT

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 6858/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi...

  814 Lượt xem
 • Thông tư Số: 26/2020/TT-BYT

  Chia sẻ bởi: admin

  BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 26/2020/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 22/2013/TT-BYT NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm...

  1530 Lượt xem
 • HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  Chia sẻ bởi: admin

  Để tiện cho việc cập nhật các văn bản pháp luật. Trung tâm đào tạo nghiệp vụ hệ thông các văn bản pháp luật của BỘ TÀI CHÍNH chi tiết xem TẠI ĐÂY...

  1345 Lượt xem
 • HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA BỘ XÂY DỰNG

  Chia sẻ bởi: admin

  Để tiện cho việc cập nhật các văn bản pháp luật. Trung tâm đào tạo nghiệp vụ hệ thông các văn bản pháp luật của Bộ Xây Dựng chi tiết xem TẠI ĐÂY Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu 69/QĐ-BXD 30/1/2019 Quyết định số 69/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018....

  1477 Lượt xem
 • HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

  Chia sẻ bởi: admin

  Để tiện cho việc cập nhật các văn bản pháp luật. Trung tâm đào tạo nghiệp vụ hệ thông các văn bản pháp luật của Bộ Lao Động Thương Binh Xã  Hội  chi tiết xem TẠI ĐÂY...

  1133 Lượt xem
 • HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

  Chia sẻ bởi: admin

  Để tiện cho việc cập nhật các văn bản pháp luật. Trung tâm đào tạo nghiệp vụ hệ thông các văn bản pháp luật của Bộ Kế hoạch đầu tư chi tiết xem TẠI ĐÂY STT Văn bản Trích yếu Ngày/TrạngThái Download 1 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Ban hành: 25/01/2019 Hiệu lực: 30/01/2019 Trạng thái: Đang có...

  3419 Lượt xem
1 2
Chat Zalo
0985 331 836