previous arrow
next arrow
Slider

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?

I. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản thể hiện năng lực của tổ chức trong lĩnh vực hoạt động được ghi trên chứng chỉ. Là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức hoạt động vực xây dựng.

II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ VIỆC BẮT BUỘC CẦN CÓ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ?

Tính bắt buộc đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng  được quy định tại các văn bản pháp luật như điều 57 của nghị định 59/2015/NĐ-CP ,

Tiếp tục sửa đổi tại khoản 19 của Nghị Định 42/2017/NĐ-CP

Và hiện tại quy định này được cấp nhật  tại khoản 20 của nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi của nghị định 42.

20. Sửa đổi, bổ sungkhoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CPnhư sau:

“Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

    a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

    b) Lập quy hoạch xây dựng.

    c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

    d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

    đ) Thi công xây dựng công trình.

    e) Giám sát thi công xây dựng công trình.

    g) Kiểm định xây dựng.

    h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    2.Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).

    3.Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này.

III. CHẾ TÀI XỬ LÝ : 3 HÌNH THỨC

Căn cứ theo mục 1,2 tại Điều 3 và mục 1 Điều 4 của Nghị Định 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

 1. Hình thức xử phạt chính:
 2. a) Cảnh cáo;
 3. b) Phạt tiền.

Điều 4. Mức phạt tiền tối đa

Trong Nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau: Tổ chức hoạt động xây dựng mà không có chứng chỉ năng lực được cấp theo quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ.

Đồng thời, tổ chức hoạt động xây dựng trong trường hợp trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động xây dựng từ 06 đến 12 tháng theo quy định tại điểm C khoản 4 điều 23 Nghị định 139/2017/NĐ-CP

IV ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG :

Tại khoản 22 của nghị định 100/2018/NĐ-CP ghi rõ:

 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1: do cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc bộ xây dựng cấp và thu hồi (nếu có )
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2,3: do sở xây dựng cấp và thu hồi (nếu có )

TUY NHIÊN : Nghị định 100/2018/NĐ – CP không quy định rõ bắt buộc các đơn vị  tổ chức hoạt động xây dựng phải xin chứng chỉ tại sở xây dựng mà mình có giấy phép kinh doanh. Vì vậy chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các sở xây dựng đều có tính chất pháp lý như nhau , và tuân theo quy định xét duyệt hồ sơ xin cấp chứng chỉ nặng lực hoạt động xây dựng.

V. THỜI HẠN CỦA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG :

Tại khoản 20 của nghị định 100/2018/NĐ – CP : có hiệu lực ngày 15/9/2018 quy định

“Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa là 10 năm”

Như vậy những chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp sau thời hạn có hiệu lực của nghị định 100/2018/NĐ- CP đều có thời hạn là 10 năm.

Các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp theo nghị định 59 hay nghị định 42 có thời hạn là 05 năm.

Có một số sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực với thời hạn là 05 năm, có thể giải thích rằng luật quy định “Tối đa” là 10 năm nên việc cấp chứng chỉ với thời hạn 05 năm cũng có thể là hợp lý.

VI- MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG :

Hạng I: (Bộ xây dựng cấp)

Chứng chỉ
Chứng chỉ hạng I

Hạng II: (Do sở XD cấp)

Chứng chỉ
Chứng chỉ hạng II

Hạng III: ( Do sở XD cấp)

Chứng chỉ
Chứng chỉ hạnh III

YÊU CẦU HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LẦN ĐẦU HOẶC ĐIỀU CHỈNH HẠNG:

 • Đơn đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng : mẫu 05 nghị định 100/2018/NĐ-CP – kick lấy mẫu : trang làm
 • Quyết định thành lập tổ chức ( đăng ký kinh doanh )
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hợp đồng thuê phòng thí nghiệm đối với lĩnh vực khảo sát xây dựng
 • Chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ chốt, văn bằng hoặc chứng nhận bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của công nhân kỹ thuật .

( Ví dụ : chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân, văn bằng đại học chuyên môn, chứng chỉ nghề của công nhân kỹ thuât…)

Vui lòng tham khảo quy định hồ sơ kê khai năng lực từ điều 57 – 60 của nghị định 100/2018/NĐ-CP– link1

 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cơ quan chức năng cấp ( trong trường hợp xin nâng hạng hoặc bổ sung lĩnh vực )
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai
 • Căn cứ xác định cấp công trình
 • các mẫu văn bản có thể thể hiện cấp công trình thực hiện
 • (Các tài liệu là bản sao công chứng, hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính, nếu là bản sao thì xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu )

CÁC LĨNH VỰC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯỜNG GẶP

Lĩnh vực thiết kế gồm:

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công nghiệp nhe

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn

Lĩnh vực thi công:

+ Thi công công trình dân dụng

+ Thi công lắp đặt thiết bị công trình

+ Thi công công trình giao thông

+ Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn

 + Thi công xây dựng công trình công nghiệp

Lĩnh vực giám sát thi công:

+ Giám sát thi công công trình dân dụng

+ Giám sát thi công công công trình công nghiệp

+ Giám sát thi công công trình giao thông

+ Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Giám sát thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn

Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án:

+ Quản lý dự án dân dụng

+ Quản lý dự án giao thông

+ Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật

+ Quản lý dự án nông nghiệp & PTNT

Lĩnh vực khảo sát:

+ Khảo sát địa chất

+ Khảo sát địa hình

Lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng

QUY TRÌNH DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NHƯ SAU:

 • Tư vấn hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về hồ sơ năng lực miễn phí cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm hiểu về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 • Đối với các tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực HDXD được Tư vấn, đánh giá, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng trong vòng 24h.
 • Nhận hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, kê khai, bổ sung và nộp vào 1 cửa tại sở xây dựng, bộ xây dựng trong vòng 03 ngày làm việc.
 • Theo dõi tiến độ xét duyệt, và trả quyết định công nhận sau thời gian từ 7 đến 9 ngày kể từ ngày hội đồng hop xét duyệt chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 • Trả chứng chỉ sau 7 – 9 ngày kể từ khi có quyết định.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ :

 • Với đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp, liên tục cập nhật văn bản luật mới nhất.
 • Chuyên viên đánh giá hồ sơ có kinh nghiệm về luật xây dựng, kinh nghiệm trên 10 năm hoạt động thực tế tại các lĩnh vực tư vấn, thiết kế ,quản lý dự án, các giám đốc ban quản lý dự án…

KINH PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

Các đơn vị tổ chức có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ hotline : 0985 331 836 Để được báo giá chi tiết.

Báo giá được tính căn cứ trên :

 • Số lượng lĩnh vực xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
 • Hạng chứng chỉ năng lực xây dựng
 • Lĩnh vực hoạt động đặc biệt hay không

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Công ty CP Tư Vấn Giáo Dục và Đạo Tạo Tri Thức Việt

Địa chỉ: Số 34 TT 4, Khu đô thị Văn Phú, P Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Ms Tuyết 0985 331 836

Email: trungtamdaotaonghiepvu.hn@gmail.com

Đăng ký online: Kích vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới chuyên mục này!

Bài viết liên quan

Chat Zalo
0985 331 836