previous arrow
next arrow
Slider

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ

Căn cứ ngày 27/5/2015 của BYT và BNV quy định về việc bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng

Căn cứ công văn hợp tác của Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và đào tạo Tri Thức Việt với Đại học Y tế Công Cộng ; Trường ĐH Y Dược Hải Phòng – Là đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và đào tạo Tri Thức Việt thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng như sau:

1. Y tế công cộng (hạng I, hạng II, hạng III);

2. Bác sỹ Y học dự phòng (hạng I, hạng II, hạng III);

3. Bác sỹ (hạng I, hạng II, hạng III);

4. Dân số viên (hạng II, hạng III, hạng IV);

5. Điều dưỡng (hạng II, hạng III và hạng IV);

6. Kỹ thuật y (hạng II, hạng III và hạng IV);

7. Hộ sinh (hạng II, hạng III và hạng IV)

CÁC ƯU ĐÃI KHI CÁC BẠN THAM GIA HỌC NGAY HÔM NAY
– Giảm 10% cho nhóm đăng ký từ 7 người trở lên khi ký khóa học tiếp theo:
Quản lý chất lượng bệnh viện ; Quản lý bệnh viên; Phương pháp sư phạm y học cơ bản; Phương pháp Dạy – học lâm sàng ; Kiểm soát nhiễm khuẩn ; Quản lý điều dưỡng; Đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đối tượng

   Hạng IHạng IIHạng IIIHạng IV
Y tế công cộng– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCD nghề nghiệp Y tế công cộng hạng I.
– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) có thời gian giữ chức danh Y tế công cộng chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm.
– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theoTCCD nghề nghiệp Y tế công cộng hạng II; – Viên chức giữ chức danh Y tế công cộng (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm.– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (hạng III) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCD nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III. 
Bác sỹ– Bác sĩ cao cấp (hạng I) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Bác sĩ chính (hạng II) hoặc tương đương có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.– Bác sĩ chính (hạng II) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Bác sĩ (hạng III) hoặc tương đương có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.– Bác sĩ (hạng III) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 
Bác sỹ Y học dự phòng– Bác sỹ Y học dự phòng cao cấp (hạng I) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên hoặc tương đương.– Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên hoặc tương đương.– Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III) và tương đương đang trong thời gian tập sự. 
Dân số viên – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II chưa được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Dân số viên hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên hoặc tương đương.  – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III chưa được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Dân số viên hạng IV.– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV.
Điều dưỡng – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III.– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV.– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;  
Kỹ thuật y – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng II hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III.– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y (hạng III). hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV.– Viên chức giữ chức dang nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV. hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  
Hộ sinh  Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng II và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III hoặc tương đương.– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; – Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV hoặc tương đương.– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV. hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  
ĐỐI TƯỢNG HỌC BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

2. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn chức danh:

Chương trình được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng hạng I, II, III. và chức danh nghề nghiệp dân số, điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh hạng II, III, IV của Bộ Y tế. Cấu trúc chương trình gồm 2 phần:

– Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung.

– Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP HỌC

  1. Địa điểm, hình thức tổ chức lớp học: Lớp học trực tiếp tại Qúy cơ quan hoặc tại địa phương theo nhu cầu của đơn vị (nếu đủ số lượng học viên/1 lớp).
  2. Hình thức học: Học online qua phần mềm Zoom Client for Meetings/ hoặc trực tiếp

     3. Thời gian khai giảng: Bắt đầu từ tháng 05/2021, thời gian cụ thể theo nhu cầu của các đơn vị. Cá nhân hoặc đơn vị có nhu cầu thông báo lại với Công ty để được thông báo lịch khai giảng lớp học.

  • Khóa 1: 11/05/2022 ( Học ngoài giờ hành chính)

III.  HỒ SƠ VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO :

Hồ sơ đăng ký :Bao gồm giấy tờ xếp theo thứ tự sau

  • Đơn đăng ký học (theo mẫu);
  • Bản photo công chứng chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân;
  • Bản photo công chứng văn bằng Đại học và Sau đại học (nếu có);
  • Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức ngành y tế;
  • 2 ảnh 4×6 (ghi rõ họ tên phía sau ảnh)

2. Kinh phí đào tạo: Căn cứ theo số lượng lớp và đối tượng đăng ký học

IV. CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Các học viên hoàn thành chương trình học tập được Trường Đại học Y Hà Nội / Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Trường Đại học Y tế Công Cộng cấp Chứng chỉ theo quy định được Bộ Y tế công nhận

V. ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:

Các tổ chức, cá nhân đăng ký danh sách cán bộ tham dự khóa học mời gửi tới email hoặc điện thoại trước ngày khai giảng

Công ty cổ phần Tư vấn Giáo Dục và Đào Tạo Tri Thức Việt

Địa chỉ: Số 34 TT4, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Phụ trách tư vấn khóa học : Ms Tuyết 0985 331 836

Mail: trungtamdaotaonghiepvu.hn@gmail.com

Đăng ký online: Kích vào đây

Bài viết liên quan

Chat Zalo
0985 331 836