previous arrow
next arrow
Slider

ĐẤU THẦU NÂNG CAO

 

HỌC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH NÀO?

         Căn cứ Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 03 năm 2024 quy định hoạt động đào tạo,
bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu
thầu;

 • Công ty cổ phần Tư vấn Giáo Dục và Đào Tạo Tri Thức Việt tổ chức khoá học  Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu  những thông tin sau

1. ĐỊA ĐIỂM,HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

 • – Hình thức học: Học Online qua Zoom Hoặc học trực tiếp tại  TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng 
 •  
 • 2. GIẢNG VIÊN:

 • Là chuyên gia Bộ Kế Hoạch Đầu tư. Là giảng viên đấu thầu quốc gia

3. THỜI GIAN KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN ĐẤU THẦU

Tháng 6: Tối 12-17/06/2024; Tối 25-30/06/2024

Tháng 7 : Tối 08-13/07/2024; Tối 22-27/06/2024; Ngày 19-21/07/2024

Tháng 8 : Tối 07-12/08/2024; Tối 22-27/08/2024; Ngày 16-18/08/2024

Tháng 9 : Tối 09-14/09/2024; Tối 23-28/09/2024; Ngày 20-22/09/2024

Tháng 10 : Tối 07-12/10/2024; Tối 21-26/10/2024; Ngày 18-20/10/2024

Tháng 11 : Tối 11-16/11/2024; Tối 25-30/11/2024; Ngày 15-17/11/2024

Tháng 12 : Tối 09-14/12/2024; Tối 23-28/12/2024; Ngày 20-22/12/2024

4. HỌC PHÍ KHÓA HỌC ĐẤU THẦU :

Khóa Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu: 900.000đ/ học viên /1 khoá học

ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC HÔM NAY

Giảm 5% cho nhóm đăng ký từ 10 người trở lên

Giảm 10% cho nhóm đăng ký từ 20 người trở lên

Giảm 5% cho học viên đăng ký khóa học tiếp theo:

5. HỒ SƠ THAM DỰ

 • Phiếu đăng ký tham dự
 • 02 ảnh 3×4, 01 bản photo chứng minh thư nhân dân,.
 • Học phí tham dự khóa học.

6. CHỨNG NHẬN

 • Học viên đạt kết quả kiểm tra được Công ty CP tư vấn giáo dục và đào tạo Tri Thức Việt cấp chứng nhận có giá trị trên toàn quốc.

 học đấu

7. HẬU KHÓA HỌC:

 • Học viên được nghe miễn phí khóa học kế tiếp.
 • Học viên được GV trợ giúp tư vấn giải đáp các tình huống trong công việc.

8. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:

9. ĐĂNG KÝ ONLINE: Kích vào đây

I- CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU.

Chương trình khung đào tạo chuyên môn đấu thầu bao gồm các chuyên đề sau: 

– Đối với lựa chọn nhà thầu

I. Chuyên đề 1: Tổng quan lựa chọn nhà thầu
1. Quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu
2. Các nguyên tắc của đấu thầu mua sắm công
3. Các chức năng của đấu thầu mua sắm công
4. Tính liêm chính và đạo đức
nghề nghiệp trong đấu thầu mua sắm công
II. Chuyên đề 2: Quy định chung trong lựa chọn nhà thầu
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
4. Cung cấp và đăng tải thông tin trong đấu thầu
5. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
6. Chi phí trong đấu thầu
7. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu và xử lý vi phạm
8. Trách nhiệm của các bên trong hoạt động lựa chọn nhà thầu
III. Chuyên đề 3: Kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1. Nguyên tắc lập kế hoạch
2. Kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch
3. Bài tập về kế hoạch tổng thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu
IV. Chuyên đề 4: Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu không qua mạng
1. Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế:
a) Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
b) Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
c) Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ
d) Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ
2. Đối với chào hàng cạnh tranh
3. Đối với chỉ định thầu
4. Đối với mua sắm trực tiếp
5. Đối với tự thực hiện
6. Đối với lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
7. Đối với lựa chọn tư vấn cá nhân
8. Bài tập thực hành về kỹ năng lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ
sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
V. Chuyên đề 5: Mua sắm tập trung
1. Nguyên tắc trong mua sắm tập trung
2. Quy trình mua sắm tập trung
3. Nội dung thoả thuận khung
4. Trách nhiệm trong mua sắm tập trung
VI. Chuyên đề 6: Mua sắm trong lĩnh vực y tế
(Không bắt buộc, căn cứ nhu cầu của đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng)
1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế
2. Ưu đãi trong mua thuốc
3. Bài tập thực hành
VII. Chuyên đề 7: Đấu thầu qua mạng
1. Quy định chung về đấu thầu qua mạng
2. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng
3. Thực hành kỹ năng đăng tải thông tin, lập hồ sơ, đánh giá hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
VIII. Chuyên đề 8: Hợp đồng
1. Các loại hợp đồng
2. Điều kiện ký kết hợp đồng
3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng
4. Sửa đổi hợp đồng
5. Điều chỉnh giá hợp đồng
6. Quản lý thực hiện hợp đồng
7. Thanh toán hợp đồng
8. Thanh lý hợp đồng
9. Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu, kết
quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, đánh giá chất lượng hàng hóa đã sử dụng
10.  Bài tập thực hành
IX. Chuyên đề 9: Xử lý tình huống trong đấu thầu
1. Các quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu
2. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu
3. Bài tập thực hành
  X. Chuyên đề 10: Xử lý kiến nghị, kiểm tra, giám sát trong đấu thầu
1. Điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị
2. Quy trình giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu
3. Khởi kiện và yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
4. Kiểm tra và báo cáo công tác đấu thầu
5. Giám sát hoạt động đấu thầu

Bài viết liên quan

Chat Zalo
0985 331 836