previous arrow
next arrow
Slider

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU TẠI VŨNG TÀU

1. HỌC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH NÀO?

 • Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.
 • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Căn cứ thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ban hành ngày 15/11/2017 , có hiệu lực từ ngày 01/03/2018 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia.
 • .Căn cứ thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ban hành ngày 16/12/2019 , có hiệu lực từ ngày 01/02/2020 Quy định chi tiết việc cung cấp , đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia.
 • Công ty cổ phần Tư vấn Giáo Dục và Đào Tạo Tri Thức Việt , kính mời các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham dự khoá học : “Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản, Đấu thầu qua mạng TẠI VŨNG TÀU” với những thông tin sau

2. ĐỊA ĐIỂM HỌC LỚP ĐẤU THẦU TẠI ĐÂU?

 • Trường chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Học Online: Học qua phần mềm ZoomMeetings .Tại cơ quan, nhà riêng học qua thiết bị kết nối mạng internet

3. GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

 • Là giảng viên được đăng tải trên Website : muasamcong.mpi.gov.vn
 • Là giảng viên của Trung tâm mạng đấu thầu quốc gia

4. KHÓA HỌC ĐẤU THẦU KHAI GIẢNG KHI NÀO?

5. HỌC PHÍ KHÓA HỌC ĐẤU THẦU :

 • Khóa Đấu thầu Cơ Bản: 900.000đ/ học viên /1 khoá họcbao gồm tài liệu, tea- break, kinh phí cấp chứng chỉ)
 • Khóa Đấu thầu Qua mạng: 1.200.000đ/ học viên /1 khoá học(bao gồm tài liệu, tea- break, kinh phí cấp chứng chỉ)

6. THỦ TỤC NHẬP HỌC GỒM NHỮNG GÌ?

 • Công văn cử đi học ( nếu có )
 • 02 ảnh 3×4, 01 bản photo chứng minh thư nhân dân.
 • Học phí tham dự khóa học

7. CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC DO ĐƠN VỊ NÀO CẤP?

 • Học viên đạt kết quả kiểm tra được Công ty cổ phần Tư vấn Giáo Dục và Đào Tạo Tri Thức Việt cấp Chứng chỉ – đơn vị được phép của Bộ kế hoạch đầu tư cấp quyết định.
 • Chứng chỉ là yêu cầu bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo qui định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Học
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

8. HẬU KHÓA HỌC:

Học viên liên tục được cập nhật các văn bản mới nhất trong lĩnh vực đấu thầu, trợ giúp tư vấn giải đáp các tình huống trong công việc từ các giảng viên,, hướng dẫn các thủ tục và thông tin liên quan về thi sát hạch chứng chỉ hành nghề

9. ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:

Công ty cổ phần Tư vấn Giáo Dục và Đào Tạo Tri Thức Việt

Địa chỉ VP: Số 34 TT 4 Khu đô thị Văn Phú, P Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Phụ trách tư vấn khóa học:Ms Tuyết: 0985 331 836

–Mail: trungtamdaotaonghiepvu.hn@gmail.com

Đăng ký online: Kích vào đây

I – CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Theo Thông tư số: 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 1  năm 2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

– Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

– Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

– Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

– Các đối tượng áp dụng;

– Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

– Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

– Quy trình chào hàng cạnh tranh;

– Quy trình chỉ định thầu;

– Quy trình mua sắm trực tiếp;

– Quy trình tự thực hiện;

– Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

– Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

– Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

– Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

– Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

– Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

– Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

– Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Chuyên đề 5: Hợp đồng

– Nguyên tắc chung của hợp đồng;

– Hồ sơ hợp đồng;

– Điều kiện ký kết hợp đồng;

– Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

– Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

– Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

– Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

– Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 • Kiểm tra trắc nghiệm về đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 1 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

II- NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng

1. Hướng dẫn thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hiệu lực 01/08/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thông mạng đấu thầu quốc gia. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về đấu thầu qua mạng

2. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về đấu thầu qua mạng

3. Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.

4.  Chức năng của bên mời thầu

5.  Công nghệ bảo mật

6.  Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng Bên mời thầu, bên nhà thầu. Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu

1.  Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu

2.  Đăng tải thông báo mời thầu

3.  Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 3: Quy trình

1. Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu

2. Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu

3. Tra cứu kết quả mờ thầu dành cho Nhà thầu

Chuyên đề 4: Hỏi đáp – thảo luận

Giảng viên hướng dẫn về các HSMT đã qua sử dụng để rút ra các bài học, nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi, hiểu chỉnh sai lệch, đánh giá…Học viên trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc, xử lý tình huống liên quan trong công tác đấu thầu tại các đơn vị.

* Phần học lý thuyết 20%, học thực hành trên máy tính 80% thời lượng khóa học

* Hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho từng học viên tới khi thành thào ngay trên lớp.  Thực hành đấu thầu trực tiếp trên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia

* Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư lên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia

* Hướng dẫn đăng ký chứng thư số, nhận và sử dụng chứng thư số

* Học viên được cấp chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

(Theo thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hiệu lực 01/02/2020)

Điều 29. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

1. Năm 2020:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tổi thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

2. Năm 2021:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

3. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Bài viết liên quan

Chat Zalo
0985 331 836