previous arrow
next arrow
Slider

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN

 

HỌC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH NÀO?

 • Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.
 • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Căn cứ thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ban hành ngày 15/11/2017 , có hiệu lực từ ngày 01/03/2018 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia.
 • Công ty cổ phần Tư vấn Giáo Dục và Đào Tạo Tri Thức Việt tổ chức khoá học :“ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản” với những thông tin sau

1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

 • Đào tạo trực tuyến: Học qua phần mềm ZoomMeetings

2. GIẢNG VIÊN:

 • Là giảng viên được đăng tải trên Website : muasamcong.mpi.gov.vn

3. THỜI GIAN KHAI GIẢNG

Khóa 1: Tối: Tối 27/11-02/12/2023 .

Khóa 2: Ngày 22-24/11/2023

Khóa 3: TốiTối 12-17/12/2023 .

Khóa 4: Ngày 19-21/12/2023

4. HỌC PHÍ KHÓA HỌC ĐẤU THẦU :

Khóa Đấu thầu Cơ Bản: 1000.000đ/ học viên /1 khoá học

ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC HÔM NAY

Giảm 5% cho nhóm đăng ký từ 10 người trở lên

Giảm 10% cho nhóm đăng ký từ 20 người trở lên

Giảm 5% cho học viên đăng ký khóa học tiếp theo:

Đấu Thầu Qua Mạng;

Đấu Thầu Nâng Cao;

Ôn Thi Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu

5. HỒ SƠ THAM DỰ

 • Phiếu đăng ký tham dự
 • 02 ảnh 3×4, 01 bản photo chứng minh thư nhân dân,.
 • Học phí tham dự khóa học.

6. CHỨNG CHỈ

 • Học viên đạt kết quả kiểm tra được Công ty CP tư vấn giáo dục và đào tạo Tri Thức Việt cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
 • Chứng chỉ Đấu thầu cơ bản là yêu cầu bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo qui định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 học đấu

7. HẬU KHÓA HỌC:

 • Học viên được nghe miễn phí khóa học kế tiếp.
 • Học viên được GV trợ giúp tư vấn giải đáp các tình huống trong công việc.
 • Học viên được hướng dẫn các thủ tục và thông tin liên quan về thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

8. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:

9. ĐĂNG KÝ ONLINE: Kích vào đây

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

– Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

– Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

– Các đối tượng áp dụng;

– Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

– Quy trình chào hàng cạnh tranh;

– Quy trình chỉ định thầu;

– Quy trình mua sắm trực tiếp;

– Quy trình tự thực hiện;

– Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

– Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

– Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

– Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

– Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

– Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

– Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc chung của hợp đồng;

– Hồ sơ hợp đồng;

– Điều kiện ký kết hợp đồng;

– Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

– Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

– Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

– Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu

 • Kiểm tra đánh giá cuối khóa học

Bài viết liên quan

Chat Zalo
0985 331 836